บริษัท เอ็น-เอ็ด รีเสิร์ช แอนด์ เลิร์นนิ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  

(En-Ed Research and Learning Consultant Co.,Ltd)

ทะเบียนนิติบุคคล และ รหัสหน่วยพัฒนาครู 0105562015257  

เลขทะเบียน 7690 ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

              เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาโดยทีมคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ รวมทั้งทีมนักวิจัยและนักวิชาการ จากภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน

ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการฝึกอบรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พันธกิจของเราคือ พัฒนางานวิจัยของชาติเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals:SDGs)

 

ภาพประสบการณ์กิจกรรมการฝึกอบรมและการวิจัยของทีมวิทยากร

 
 

ติดต่อเรา

ท่านสามารถส่งข้อมูลติดต่อ

สอบถามทางเราได้ตลอดเวลาทำการ
หรือโทร 063-221-0545 และ 061-423-5838

Line id : @en-ed  หรือ Facebook/EnEdresearch

บริษัท เอ็น-เอ็ด รีเสิร์ช แอนด์ เลิร์นนิ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด171/117 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

 

©2019 by En-Ed Research and Learning Consultant.