หลักสูตร ค.ศ.3

รายละเอียดหลักสูตร

postter บริษัทเอ็น-เอ็ด (อบรมครู) T 19-0
postter บริษัทเอ็น-เอ็ด (อบรมครู) T 19-0
postter บริษัทเอ็น-เอ็ด (อบรมครู) T 19-0
 

 ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร  (เลือกสมัคร 1 วิธี )

คลิ๊ก  Download

ใบลงทะเบียนหลักสูตรการออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ ค.ศ.3 และ ค.ศ.4

 

©2019 by En-Ed Research and Learning Consultant.